NIJFIN
MAANDAG 29 JANUARI 2018: ALGEMENE LEDENVERGADERING <<<

De samenstelling van het programma voor 2018:


maandag 29 januari 2018: Algemene Ledenvergadering

Noteer ook de volgende datum
in uw agenda:

maandag 26 februari 2018: Dinerlezing (onderwerp volgt)Locatie: Restaurant de Musschenberg

PROGRAMMA 2018:

-- NIJFIN PROGRAMMA 2018 --Hebt u zelf ideeën of suggesties?Maak deze aan ons kenbaar!

NIJFIN ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JANUARI 2018

NIJFIN mailing 29 januari 2018
Download hier het programma (pdf)UITNODIGING NIJFIN ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JANUARI 2018

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de NIJFIN algemene jaarvergadering op maandag 29 januari 2018.

S.v.p. aanmelden bij:
Inge Rutgers: Secretariaat NIJFIN

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken;
3. Bespreking/vaststelling notulen jaarvergadering
     d.d. 24 januari 2017;
4. Jaarverslag van de secretaris;
5. Verslag van de kascontrolecommissie;
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie;
7. Financieel overzicht van de penningmeester;
8. Contributie 2018;
9. a.ontslag van Franca Snoeijs als bestuurslid/voorzitter;
    b. voorstel tot benoeming van Geerdje Robbe
        als nieuw bestuurslid;
    c. ontslag van Inge Rutgers als bestuurslid/secretaris;
    d. voorstel tot benoeming van Edwin Lotz
         als nieuw bestuurslid/secretaris;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Aansluitend aan de vergadering zullen we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar!
U bent allen vanaf 19.45 uur van harte welkom!

Indien je speciale dieetwensen hebt (geen vlees, geen vis, vegetarisch, glutenvrij etc.), wil je dit dan ook aangeven?

Mede in verband met de bestelling van het juiste aantal maaltijden, verzoeken wij je om als je je hebt aangemeld ook echt te komen. Ook zouden we het fijn vinden dat je niet onaangekondigd komt, maar dat je je echt vooraf aanmeldt bij ons secretariaat.

Oproep: Introducé(e)s zijn ook op deze avond van harte welkom!
Deze bijeenkomst is een bijzonder leuke gelegenheid om ook anderen kennis te laten maken met NIJFIN. Mocht je een introducé(e) mee willen nemen, dan is deze van harte welkom! We kunnen nog steeds leuke nieuwe leden gebruiken. Wil je wel zo vriendelijk zijn je introducé(e) aan te melden bij Inge Rutgers, voorzien van zijn of haar gegevens? Er eenmalig kosteloos deelgenomen worden aan de bijeenkomst, inclusief diner en drankjes.

Tot ziens dus op maandag 29 januari a.s.?

Aanmelden bij: Mr. Inge Rutgers
Fax: 024-3240726 / E-mail: Secretariaat NIJFIN
Het bestuur van NIJFIN